Voľby 2022

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obec [at] potonske-luky.sk alebo potonskeluky [at] gmail.com

 

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 279

 

V súlade s ustanovením  § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len volebný zákon) bola za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Potônskych Lúkach  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov  samosprávnych krajov vymenovaná

Monika Kertészová,

zamestnankyňa Obecného úradu v Potônskych Lúkach, ktorá je zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zároveň kontaktnou osobou  na preberanie kandidátnych listín.

 

Kontakt:

Telefón: +421 31 558 71 81

Mobil: +421 948 535 362 (Kertészová)

Email:                               potonskeluky [at] gmail.com

Adresa:                            Obecný úrad č. 41, 930 52 Potônske Lúky