SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. Začalo sa v pondelok 3. mája a potrvá do nedele 13. júna 2021. 

Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov asistovaného sčítania:

  1. Sčítať sa môžete s pomocou stacionárneho asistenta sčítania, ktorý Vám ochotne pomôže na kontaktnom mieste v obci.
  2. Sčítať sa môžete pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu telefonicky požiadate.

Ak na kontaktné miesto nemôžete prísť osobne, požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom čísle obecného úradu 031/558 71 81. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Počas sčítania je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia:

  • Mať nasadené rúško
  • Vydezinfikovať si ruky
  • Dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť aspoň 2 metre

Všetky informácie o prvom plne elektronickom sčítavaní obyvateľov nájdete na stránke www.scitanie.sk 

 

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV