Samospráva

Starosta obce: Leonard Flaška
 
Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Baánová
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     
 
Mgr. Katarína Baánová 
Renáta Jáger
Tibor Ravasz
Alexander Szöcs
Zuzana Vargová
 
Hlavný kontrolór obce:
 
Mgr. Vojtech Ravasz
 
Zamestnanci obecného úradu: 
 
Monika Kertészová