Samospráva

Starosta obce: Leonard Flaška
 
Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Bódisová Baánová
 
Poslanci obecného zastupiteľstva:     
 
Mgr. Katarína Bodisová Baánová 
Dominik Csepy
Lívia Rózsárová
Gabriel Világi
Ing. Patrik Vörös
 
Hlavný kontrolór obce:
 
Mgr. Vojtech Ravasz
 
Zamestnanci obecného úradu: 
 
Monika Kertészová
Ibolya Bognárová