Vážený návštevník!

Upozorňujeme majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do vlastníctva majetok alebo predali nehnuteľnosť v roku 2022, že majú povinnosť podať daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2022 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.Každú zmenu je potrebné do konca januára (31.januára 2023) ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2023.Tlačivo k priznaniu na daň z nehnuteľnosti môžete nájsť na https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/ Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu potonskeluky [at] gmail.com, poštou na adresu Obecný úrad Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky alebo osobne na obecnom úrade.