Vážený návštevník!

 

OZNÁMENIE
Upozorňuje majiteľov nehnuteľností, ktorí získali do vlastníctva majetok alebo predali nehnuteľnosť v roku 2021, na povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého, kto v roku 2021 predal alebo získal (kúpa, dedičstvo, dar a pod.) nehnuteľný majetok, alebo právoplatne dostal stavebné povolenie, resp. skolaudoval stavbu.
Každú zmenu je potrebné do 31. januára ohlásiť na Obecnom úrade, ktorý na základe toho vyrubí daň z nehnuteľnosti za rok 2022.
Obecný úrad žiada tých ktorých sa to týka, aby do konca januára odovzdali priznanie dane z nehnuteľnosti. V prípade zanedbania tejto povinnosti Obecný úrad môže zo zákona vyrúbať pokutu.
Tlačivo k priznaniu na daň z nehnuteľnosti môžete nájsť na https://www.mfsr.sk/.../vzory-danovych-priznani-k-dani-z.../
Daňové priznanie môžete doručiť elektronicky na mailovú adresu potonskeluky [at] gmail.com, poštou na adresu Obecný úrad Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky alebo osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín.