Vážený návštevník!

Obec Potônske Lúky prechádza na novú verziu webstránky : www.potonske-luky.sk.

Z toho dôvodu môže dôjsť k dočasnému neaktívnemu stavu informácií.

Týmto sa Vám chceme poďakovať za porozumenie k  momentálnemu stavu stránky a požiadať Vás o trpezlivosť pokiaľ dáme stránku do 100% chodu.