Vážený návštevník!

 

Z dôvodu čerpania dovolenky, bude obecný úrad v čase od 09.05.2024 (štvrtok) do 10.05.2024 (piatok) zatvorený.

 

 

e-mailová adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 

volby.potonskeluky [at] yahoo.com

 

 

Jarná deratizácia - termín: od 02.04.2024 do 10.05.2024

https://www.potonske-luky.sk/files/jarna_deratizacia_2024.pdf