Samospráva

Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

Starosta: Ladislav Varga

 

Poslanci:    

Leonard Flaška ml. - člen komisie verejného záujmu

Alexander Szöcs - tajomník komisie verejného záujmu 

Zuzana Mezei - predsedkyňa komisie verejného záujmu 

Zuzana Malecová- zástupkyňa starostu, členka komisie verejného záujmu

Renáta Czuczová - členka komisie verejného záujmu