Samospráva

Obecné zastupiteľstvo a jeho odborné komisie

Starosta: Ladislav Varga

 

Poslanci:    

Leonard Flaska ml. - komisia športu a mládeže

Alexander Szöcs -  komisia verejného poriadku 

Zuzana Mezei - stavebná komisia

Zuzana Malecová- sociálna komisia

Renáta Czuczová - komisia ochrany prírody a prostredia