Samospráva

Starosta obce: Leonard Flaška

Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Baánová

Poslanci obecného zastupiteľstva:     

Mgr. Katarína Baánová 

Renáta Jáger

Tibor Ravasz

Alexander Szöcs

Zuzana Vargová

 

Hlavný kontrolór obce:

Mgr. Vojtech Ravasz

Zamestnanci obecného úradu: 

Monika Kertészová