Samospráva

Starosta obce: Leonard Flaska

Zástupca starostu obce: Mgr. Katarína Baánová

Poslanci obecného zastupiteľstva:     

Mgr. Katarína Baánová 

Renáta Czuczová

 Zuzana Malecová 

Tibor Ravasz

Alexander Szöcz

 

Hlavný kontrolór obce:

Zamestnanci obecného úradu: