Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi