Efektívna environmentálna politika

 Vážení občania, neviete kam vyviezť a ako správne triediť odpad? Neviete, kde je váš zberný dvor, kedy je otvorený a ktorý odpad tam patrí? Od 3.septembra 2018 bude v prevádzke Linka pre udržateľný Horný Žitný ostrov, na ktorej vám poradíme, ako správne naložiť s vašim odpadom. Našim cieľom je, aby sme mali v regióne menej čiernych skládok, aby odpady, ktoré vieme vytriediť a použiť ako surovinu neskončili na skládke. Vďaka správnemu nakladaniu s komunálnym odpadom chránime prírodu, predchádzame čiernym skládkam a šetríme financie.

 

Telefónna linka  0915 65 66 25 je pre občanov k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 11:30h.      

Nie všetky odpadky musia ísť do kontajnera. Nie každý odpad musí skončiť na skládke.   

Projekt Efektívna environmentálna politika v regióne je podporený z Európskeho sociálneho fondu.