Versenypályázat

 Obec Potônske Lúky – Patonyrét község

Versenypályázatot hirdet ingatlan közvetlen eladására

A pályázat tárgya:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->A 830-as számú tulajdoni lapon vezetett 776/20-23-as parcellákon elhelyezkedő 21-es házszámú épület és a 776/3 és 776/20-24-es 808 m2 összterületű parcellák.

 A pályázat a község honlapján, a sajtóban és a községi hivatal előtt található hirdetőtáblán való megjelenésétől érvényes.

 Pályázati feltételek:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Minimális ár: 19.990 €.   

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Árajánlatot legkésőbb 2018. június 21-én 12:00 óráig kell írásban eljutatni a következő címre: Obec Potônske Lúky č. 41, 930 52  Potônske Lúky

„PRIAMY PREDAJ – Budova 21 – Neotvárať!” megjelölésű zárt borítékban.

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->A pályázó személy adatait: név, lakcím.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Vállalkozó természetes személy esetében 3 hónapnál nem régebbi keltezésű kivonatot a vállalkozási nyilvántartásból.

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Jogi személy esetében 3 hónapnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot.

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Telefonszámot.

Az árajánlatokat a képviselőtestület által kinevezett bizottság fogja kiértékelni.

 A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati feltételek megváltoztatásának jogát, az összes pályázat elutasítását, pályázat visszavonását.

 

Patonyrét, 2018. május 31.

Kifüggesztve: 2018. május 31.