Oznámenie o začatí správneho konania

oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin.pdf