Aktualitások

Aktualitások

08.09.2020 - 02:23:25
verejna_vyhlaska_x732020_0.pdf 
20.02.2020 - 03:01:01
primestska_autobusova_doprava_v_tt_kraji.pdf 
13.01.2020 - 02:37:37
harmonogram_odvozu_odpadu.pdf 
15.07.2019 - 10:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani xxxxxxxx, bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bolo dňa xxxxxxx doručené oznámenie o uložení zásielky. Ozná...