Aktuality

Aktuality

05.10.2020 - 01:27:11
verejna_vyhlaska_x732020-3.pdf
05.10.2020 - 01:26:16
 verejna_vyhlaska_x732020.pdf
05.10.2020 - 10:59:19
 vyzva_pre_vlastnikov_lesnych_pozemkov.pdf
02.10.2020 - 08:18:42
verejna_vyhlaska_-_jesenna_deratizacia.pdf 
20.02.2020 - 03:01:01
primestska_autobusova_doprava_v_tt_kraji.pdf 
13.01.2020 - 02:37:37
harmonogram_odvozu_odpadu.pdf 
15.07.2019 - 10:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani Jozefovi Bugárovi, bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bola dňa 30.09.2020 doručená zásielka. Zásielka bude...