Aktuality

Aktuality

27.02.2020 - 09:41:50
oznamenie_o_drazba.pdf 
20.02.2020 - 02:01:01
primestska_autobusova_doprava_v_tt_kraji.pdf 
13.01.2020 - 01:37:37
harmonogram_odvozu_odpadu.pdf 
15.07.2019 - 09:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani Jozefovi Bugárovi, bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bolo dňa 18.02.2020 doručené oznámenie o uložení zá...