Aktuality

Aktuality

20.11.2019 - 02:13:42
oznamenie_o_opakovanej_drazbe_d5080119.pdf
15.07.2019 - 09:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani Jozef Bugár, bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bolo dňa 11.11.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky...