Potônske Lúky

Oznámenia

Oznámenia

 Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí...
Zámer predať majetok obce            ...
Zámer prenajať majetok obce           ...
https://www.youtube.com/watch?v=_vf1JrD_oMY

Úvod

Predstaví sa Vám najmladšia obec v Dunajskostredskom okrese, ktorá vznikla po odčlenení od Hornej Potône a je funkčná od 01. januára 2003. Katastrálne územie novovzniknutého osídlenia sa rozprestiera na oboch brehoch Malého Dunaja v impozantnom prírodnom prostredí. Dedinu obývajú pracovití, snaživí, priateľskí a nápomocní ľudia. Bože chráň a pomáhaj občanov novovzniknutej obce.